top of page

โรคติดเกมสล็อตออนไลน์ ที่ผู้เล่นควรระวังโรคติดเกมสล็อตออนไลน์ ที่ผู้เล่นควรระวัง

หลายคนอาจชอบเล่นเกมสล็อตออนไลน์มากจนเกินไป จนลืมเวลาว่าเล่นนานเกินหรือเปล่า ซึ่งถ้าปล่อยไว้นานๆ อาจทำให้เป็นโรคติดเกมสล็อตออนไลน์ ซึ่งอาจผลเสียหลายอย่าง ถ้าเล่นมากจนเกินไป ห้ามตัวเองไม่ได้ อาจทำให้คุณหมดตัว ไม่เหลือเงินสักบาท ทาง superslot จะมาบอกบทความนิสัยที่จะดป็นโรคติดเกมสล็อตออนไลน์ หรือ เกมพนันออนไลน์


  • จะมีนิสัย หมกมุ่นครุ่นคิดอยู่กับการพนัน

  • จะมีการเพิ่มจํานวนเงิน ในการเล่นพนันมากขึ้นเรื่อยๆ

  • จะเล่นทั้งๆ ที่ ไม่ต้องการเล่น

  • เมื่อไม่ได้เล่น จะมีความรู้สึกกระวนกระวาย และหงุดหงิดง่าย

  • เล่นเพื่อหลบเลี่ยงปัญหา เพื่อไม่ให้คิดถึงปัญหาของตน หรือ เพราะรู้สึกหงุดหงิดไม่สบายใจ

  • เมื่อเล่นเสียเงิน ก็อยากเล่นต่อไปเพื่อให้ได้เงินที่เสียไปคืนมา

  • พูดปดเพื่อปกปิดการเล่นพนันของตนเอง เมื่อมีผู้ถามถึงการเล่นพนัน

  • การเล่นพนัน จะทําให้เกิดปัญหา ด้านความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว ในสังคมและ หน้าที่การงาน

  • ผู้ติดการพนัน มักอยู่ภายใต้อาณัติของผู้ให้เงิน

11zon_resized-GIF (1).gif
bottom of page