top of page

"ปี่เซียะ" สัตว์มงคลจีน เครื่องรางเรียกทรัพย์ ของที่นักเล่นสล็อต ต้องมี"ปี่เซียะ" สัตว์มงคลจีน เครื่องรางเรียกทรัพย์ ของที่นักเล่นสล็อต ต้องมี

ปี่เซียะ เป็นหนึ่งในเครื่องรางของขลังที่ได้รับอิทธิพลจากความเชื่อของชาวจีน หลายคนนิยมใช้ปี่เซียะเป็นเครื่องประดับที่พกติดตัว นักพนัน นักเล่นเกมสล็อตออนไลน์ ต้องรู้จัก ทาง Superslot จะพาทุกคนไปรู้จัก "ปี่เซียะ" กัน

รู้จัก "ปี่เซียะ" สัตว์มงคลตามบทความความเชื่อชาวจีน

ปี่เซียะ คือ สัตว์มงคลโบราณตามความเชื่อของชาวจีน ในภาษาจีนเรียกว่า "ผีซิว" เชื่อว่าปี่เซียะเป็นลูกตัวที่ 9 ของมังกร ซึ่งเป็นตัวแทนของความมงคล รูปร่างมีลักษณะของสัตว์หลายชนิดผสมกัน ทั้งมังกร สิงโต กวาง นก และปลา สัตว์มงคลชนิดนี้ ตัวผู้จะเรียกว่า "ปี่" ส่วนตัวเมียจะเรียกว่า "เซียะ" โดยลักษณะที่ดีของปี่เซียะมี 8 ประการ ดังต่อไปนี้

1. ปากอ้ารับทรัพย์

2. หางยาวกวักโชค

3. ยกหัวข่มศัตรู

4. ฝ่าเท้าตะปบเงินทอง

5. ก้าวขาเพื่อความก้าวหน้า

6. ลิ้นยาวตวัดโชคลาภ

7. อกผึ่งผายน่าเกรงขาม

8. ไม่มีรูทวารเพื่อกักเงินทองไม่ให้รั่วไหล

11zon_resized-GIF (1).gif
bottom of page